Rekisteriseloste

Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys, myöhemmin EKEY, noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan parlamentin ja neuvostojen asetusta (EU) 2016/679 eli EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä kansallista lainsäädäntöä.

Rekisteriseloste on laadittu 8.4.2020 ja päivitetty 24.2.2022.

REKISTERINPITÄJÄ
Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys EKEY ry
Temppelikatu 2
48700 Kotka
www.ekeyry.fi
posti@ekeyry.fi
tuotanto@ekeyry.fi

YHTEYSHENKILÖ
EKEY - tuotanto
p. 041 310 7741
tuotanto@ekeyry.fi

REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri
Laskutusrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Yhdistys- ja kirjanpitolain mukainen jäsenten luettelointi ja rekisteröinti, sekä jäsenmaksujen valvonta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Jäseniksi liittyviltä voidaan kerätä ja tallentaa verkko- ja paperilomakkeella liittymisen kautta seuraavat tiedot:

  • henkilön nimi
  • henkilön syntymäaika
  • henkilön osoite
  • henkilön puhelinnumero
  • henkilön sähköpostiosoite
  • henkilön jäsenyyden laatu

Jäsenhakemuksessa henkilö hyväksyy itse tietojen tallentamisen EKEY:n verkkopalveluihin.

REKISTERIN TIETOJEN SUOJAUS
Tietoja säilytetään verkkopalvelussa, jossa tiedot suojataan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. EKEY:n hallitus on erikseen määritellyt, ketkä hallituksen jäsenistä voivat katsella ja muokata tietoja. Laskutus- ja jäsenrekisterin ylläpitäjä on  www.netvisor.fi.

REKISTERITIETOJEN TIETOLÄHDE
Jäsenen tiedot kerätään liittymishetkellä  verkkolomakkeella, jonka jäsen täyttää itse.

REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole viranomaispyyntö.

REKISTERIN TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS
Jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tiedot lähettämällä pyyntö rekisterinpitäjälle. Tieto luovutetaan paperitulosteena ja ne luovutetaan pyytäjälle henkilökohtaisesti. Luovutuksen yhteydessä tietojen vastaanottajan tulee todistaa henkilöllisyys lain määrittämillä henkilöllisyystodistuksilla.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Tämä tietosuojaseloste on laadittu 8.4.2020 ja päivitetty 25.3.2021 sekä 24.2.2022